Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++

TYGRYSKI

KONTAKT
NAUCZYCIELKI:
Marta Idzikowska
Anna Spinek
POMOC:
Aneta Przybylska
Realizacja zajęć w domu 30.03-03.04.2020
PRACA ROLNIKA


Poniedziałek, 30.03.2020

1. Poranna gimnastyka (poster w galerii poniżej)

2.Wysłuchanie piosenki "Na podwórku"  

https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI

Na podwórku zamieszanie,

Każdy czeka na śniadanie,

Głodny kot na płot się drapie,

a gospodarz smacznie chrapie.

                    Gospodarzu, wstawać pora,

                    Karmić kury i indora,

                    Nieść do stajni sianko świeże,

                     A nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut kukuryku!

Nie ma ziarna dziś w kurniku!

Krowa muczy, kwiczy prosię:

Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

                    Gospodarzu, wstawać pora,...

Gdy gospodarz to usłyszał,

Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,

Fantastyczny sen dziś miałem,

Więc przerywać go nie chciałem.

                    Gospodarzu, wstawać pora,....3. Rozmowa dotycząca treści wiersza: O kim był ten wiersz?; Co robił gospodarz, a co powinien robić?; Jakie zwierzęta budziły gospodarza?; Jakie inne prace wykonuje rolnik? Prowadzimy  dzieci do wniosku, że rolnik produkuje żywność:  hoduje zwierzęta i uprawia rośliny.


4. „Praca rolnika” – zabawa naśladowcza.

Opowiadamy  historię, dzieci zaś mają  zadanie naśladować wszystkie czynności opisane w opowiadaniu.

W wiejskiej zagrodzie praca wre już od świtu. Gospodarz wcześnie wstał, by zająć się zwierzętami. Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świń, nalewał wodę do zbiorników i poideł. Wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana. Następnie poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla koni i oczywiście nalał wodę do zbiorników. Naniósł również z kopy obok świeżego siana. Na koniec poszedł do obory, gdzie już czekały na niego krowy. Stały i muczały, a on najpierw je nakarmił, a potem zabrał się do dojenia. Podchodził do każdej z nich i siadał obok na małym stołeczku. Obiema rękoma chwytał wymiona i doił krowę. Do wiaderka płynęło ciepłe mleko. Po oporządzeniu zwierząt gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z garażu traktor. Doczepił do niego pług i wyruszył w pole. Tam zaorał i zbronował całe pole, równiutko, rządek przy rządku. Następnie wsypał ziarno do wielkiego wiadra i zaczął siać – chodząc po polu w jedną i drugą stronę. Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać bardzo ciężkie worki z paszą dla zwierząt. Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał swój dobytek: krowy, konie, świnie, kury oraz kaczki. Wieczorem, po kolacji, mógł nareszcie odpocząć.

5. „Orzemy pole” – zabawa ruchowa. Jedno dziecko jest rolnikiem i prowadzi traktor, w pasie ma przełożoną szarfę lub hula-hoop. Drugie dziecko (rodzic lub ktoś z rodzeństwa) stoi z tyłu za rolnikiem i jest pługiem – trzyma obiema rękami szarfę lub hula-hoop. Na sygnał : Rolnik! dziecko-rolnik maszeruje po sali, a dziecko-pług idzie wolniej i stawia opór. Na następny sygnał dzieci zamieniają się rolami

 6. „Dzień rolnika” – zabawa ruchowa. Przygotowuje karton, kartoniki i mazaki. Na kartonie może umieścić napisy bądź symbole.

 

rolnik

dzieci w przedszkolu

świt

 

 

ranek

 

 

południe

 

 

popołudnie

 

 

zmierzch

 

 

wieczór

 

 

Zadajemy dzieciom pytanie: Jakie czynności w zagrodzie i na polu wykonuje rolnik?. Wszystkie odpowiedzi rodzic zapisuje w tabeli . Następnie zadaje pytanie: Jakie czynności w ciągu dnia wykonują dzieci?. Tutaj zamiast pisać odpowiedzi, może rysować ich treść we właściwych miejscach w tabelce. Celem zabawy jest utrwalenie nazw pór dnia: świt, ranek, południe, popołudnie, zmierzch, wieczór; porównanie czynności wykonywanych przez rolnika z czynnościami dzieci w przedszkolu. 
Tygodniowy plan pracy 30.03-03.04.2020
PRACA ROLNIKA

Temat kompleksowy: PRACA ROLNIKA

PRACOWITY DZIEŃ

 ROLNIKA

Poranna gimnastyka

Na podwórku – uważne słuchanie piosenki

„Orzemy pole” – zabawa ruchowa.

„Dzień rolnika” – zabawa dydaktyczna.

„Praca rolnika” – zabawa naśladowcza.

Dziecko:

-    utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;

-    opowiada o pracy rolnika na podstawie treści piosenki;

-    posługuje się pojęciami: świt, rano, południe, popołudnie, wieczór;

-    naśladuje wykonywanie czynności, o których jest mowa w opowiadaniu;

MASZYNY W GOSPODARSTWIE

Poranna gimnastyka

„Dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna.

„Taczki” – zabawa ruchowa.

 „Maszyny rolnicze” – zabawy słownikowe.

„Słuchaj i rób” – dyktando matematyczne w przestrzeni.

„Nosimy worki” – zabawa ruchowa naśladowcza.

„Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne.

Dziecko:

-     utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;

-     wskazuje i podaje nazwy niektórych maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym;

-     dokonuje analizy słuchowej wyrazów;

-     poprawnie przelicza w zakresie siedmiu;

-     porusza się zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

-     naśladuje ruch narządów mowy demonstrowany przez N.

OD BURAKA DO LIZAKA

Poranna gimnastyka

Oglądanie filmu edukacyjnego „Cukier”

Rozmowa dotycząca znajomości różnych rodzajów buraków.

„Ułóż dalej” – zabawa dydaktyczna.

„Policz i przynieś tyle, ile oczek jest na dwóch kostkach” – zabawa ruchowa

„Czy jedzenie słodyczy jest zdrowe?” – rozmowa z dziećmi.

Dziecko:

-      utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;

-      określa przeznaczenie niektórych roślin uprawnych;

-      kontynuuje rozpoczęty rytm;

-      dodaje oczka na dwóch kostkach;

-      rozumie konieczność ograniczania jedzenia słodyczy;

-      wyjaśnia, dlaczego nie należy jeść słodyczy;

JAK POWSTAJE CHLEB?

Poranna gimnastyka.

„Jak powstaje chleb?” oglądanie filmu „Od ziarenka do bochenka:

„Produkty ze zboża” – pokaż różnych produktów pochodzących ze zboża.

 „Nosimy worki” – zabawa ruchowa.

„Kłosy” – praca plastyczna.

Dziecko:

-        utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;

-        posługuje się nazwami zawodów: młynarz, piekarz, sprzedawca;

-        opowiada o kolejnych etapach powstawania chleba;

-        podaje nazwy produktów pochodzenia zbożowego – mąka, kasze;

-        wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu;

ROBIMY CIASTKA

Poranna gimnastyka

Stary Donald farmę miał – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence.

 „Gra w zielone” – zabawa ruchowa

„Ciasteczka” – wspólne pieczenie ciastek oraz degustacja.

Ćwiczenia gimnastyczne

Ćwiczenia grafomotoryczne

Dziecko:

-       utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;

-       wykonuje ćwiczenia z zestawu ćwiczeń gimnastycznych;

-       ilustruje ruchem treść piosnki;

-       odczytuje instrukcję obrazkową;

-       podejmuje czynności w kolejnych etapach pracy;

przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa podczas pieczenia ciastek.

Realizacja zajęć w domu
Temat kompleksowy - Na wsiDrodzy Rodzice


W związku z wprowadzeniem  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.  będę wysyłała Państwu codziennie zadania do realizacji Podstawy Programowej w domu dla chętnych dzieci. W tym tygodniu realizujemy temat "Na wsi".
Piątek, 27.03.2020 "Od jajka do kury"


1. Jajko – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy.

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.

Kura wyłazi ze skóry,

Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”,

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze?

 Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze.

A ono powiada, że jest kacze.

Kura prosi serdecznie i szczerze:

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.

A ono właśnie się trzęsie

I mówi, że jest gęsie.

Kura do niego zwraca się z nauką.

Że jajka łatwo się tłuką.

 A ono powiada, że to bajka.

Bo w wapnie trzyma się jajka.

 Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.

A ono ucieka za miedzę,

Kładzie się na grządkę pustą

I oświadcza, że będzie kapustą.

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.

A jajko na to najbezczelniej:

„Na ulicy nie ma patelni”.

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”,

A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”.

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą

I ugotowało się na twardo.

 

Rozmowa dotycząca treści wiersza: Kto występował w wierszu?; Dlaczego kura pouczała jajko?; Czy jajko było mądrzejsze od kury?; Co stało się z jajkiem?; Dlaczego należy słuchać dorosłych?; Czy znacie innych mieszkańców wiejskiego podwórka, którzy wykluwają się z jajek?

 

 

 2. „O kim jest piosenka?” – zabawa. Należy przygotować w rozsypce obrazki. Dzieci słuchają piosenkę i  muszą odgadnąć, o czym ona była i dopasować obrazek. Za każdym razem muszą uzasadnić swój wybór. Szczególną uwagę zwraca na konstruowanie odpowiedzi w formie całego zdania(obrazki dołączone w galerii )

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHkbp7PLV5w

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw

 

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk

 

 

Następnie dzieci mogą sklasyfikować zwierzęta. Wybierają te, które mają skrzydła i chodzą na dwóch nogach. Dzieci mają za zadanie uogólnić cechy tych zwierząt – mają dzioby, pióra, są ptakami, znoszą jaja, z których wylęgają się ich młode.

 

 

3. Zabawa z piosenka – ilustrowanie ruchem słów piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=5R-DhcdBE8U

 

4. Obrazek kury do pokolorowania (obrazek kury zamieszczony w galerii)

 

Pokoloruj obrazek przedstawiający kurę. Następnie przetnij wzdłuż linii. Brawo, teraz masz puzzle! Spróbuj je samodzielnie ułożyć.


Czwartek, 26.03.2020 „Zwierzęta w gospodarstwie”

1. Stary Donald farmę miał – zabawa ruchowa, ortofoniczna przy piosence. (do 4:27)

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

Dzieci słuchają piosenki, wymieniają występujące w niej zwierzęta, naśladują je ruchem i głosem.


2. „Zwierzęta dookoła” – zabawa. Należy przygotować sylwety potrzebne do zabawy. Dzieci manipulują nimi, dokładają, odkładają i rozwiązują zadania:

a.       W zagrodzie są 2 świnki, 2 krowy i 3 kozy. Ile zwierząt jest w zagrodzie?

b.      W chlewiku są 4 świnki i 4 prosiaki. Ile zwierząt mieszka w chlewiku?

c.       Po podwórku chodzi 7 kaczek i 1 kura. Ile ptaków jest na podwórku?


3. „Wiejska zagroda” – praca plastyczno-techniczna. Wykonanie makiety; odrysowywanie zwierząt od szablonów, wycinanie zwierząt, kolorowanie ich. Budowanie z klocków zagród dla zwierząt. (wiem, że nie wszystkie dzieci mają w domu szablony zwierząt, ale zamiennie można wyciąć sylwety zwierząt z gazet, wydrukować lub samemu z dzieckiem narysować i wyciąć – wszystko wedle możliwości).Środa, 25.03.2020 - "W gospodarstwie"


1. Na podwórku koło bramy – Rodzic czyta wiersz H. Łochockiej


Na podwórku koło bramy

wiodą spory cztery mamy.

Każda woła, że jej dziecię

najładniejsze jest na świecie.

Mówi krowa: cielątko!

Mówi owca: jagniątko!

Mówi świnka: prosiątko!

A kobyłka: źrebiątko!

Lecz tymczasem dziatek czwórka

już wymknęła się z podwórka

i na łączce sobie hasa

w lewo, w prawo, hej hopsasa!

Podskakuje cielątko,

a tuż za nim jagniątko,

podryguje prosiaczek,

biega w kółko źrebaczek.

A z pobliskiej biegł zagrody

hałaśliwy kundel młody

i ogonem raźnie machał,

poszczekując: hau, hau, hau, hau.

Oj, umyka cielątko,

oj, umyka jagniątko,

oj, umyka źrebaczek,

a na końcu prosiaczek.

 

2. „Wiejskie podwórko” – rozmowa na temat ilustracji: Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?; Jak wyglądają te zwierzęta?; Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi?; Które mają rogi?; Jak poruszają się ptaki?; Jak inne zwierzęta?; Jakie zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku można spotkać w mieście?; Kto dba o zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku?; Jak wygląda praca gospodarza?

3.„Na wiejskim podwórku” – zagadki słuchowe. Pod podanym linkiem jest nagranie, na którym znajdują się głosy zwierząt z gospodarstwa. Zadaniem dzieci jest rozpoznać zwierzęta po głosie i podać ich nazwy.

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pym9caCcpjDtsJ6dl1k2F7Qc6bSNYNQ8fq7nnsD6STJuOgUuV5aUEPvI

4. „Zabawa kogutów” – zabawa ruchowa. Ustawiamy się w parach naprzeciwko siebie, ręce wyciągamy przed siebie, stajemy na jednej nodze i odpychamy się.

5. Pokoloruj wybrany obrazek. 

Co w domu? cz. 2

Praca plastyczna pt. "Najpiękniejsza Pani Wiosna" - technika dowolna.

Usprawnianie techniki posługiwania się nożyczkami

Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie narzędzi do rysowania

Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Zabawy pt. "Skojarzenia".

M. Idzikowska
Co w domu? cz. 1


ZIELONA ŻABKA

Autor: Bożena Forma

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż rozmyślała.

- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak glony w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone!

W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze:

- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie zachwycają.

Nagle biedronka się pojawiła.

- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w stawie czysta i chłodna woda.

- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni.

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 

- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami.

We wszystkie strony zerka ciekawie.

- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska by się przydała. 

Żabce serduszko mocno zabiło.

- Kiedy mnie ujrzy nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze że wkoło zielona trawa. Teraz rozumiem - barwa zielona, specjalnie dla mnie jest przeznaczona. Trudno mnie dostrzec zatem bocianie, chyba gdzie indziej zjesz dziś śniadanie.

Rozmowa dotycząca opowiadania: Kto jest głównym bohaterem opowiadania?; Kogo żabka spotkała na łące?; Jaki problem miała żabka?; Dlaczego bocian nie upolował żaby?; Jak zwierzęta dostosowują się do warunków zewnętrznych?.

 

2. Gra w zielone 

Gra w zielone polega na jak najszybszym znalezieniu czegoś zielonego w swoim otoczeniu, np. w ubiorze.

Grasz w zielone? (wskazując np. na zieloną czapkę): Mam zielone

Ostatnia osoba, która coś wskazała przegrywała.


3.  Praca plastyczna „Zielona Żaba” – płaskie origami z kół.


A. Spinek

Tygryski szukają wiosny

Dn. 05/03/2020r. Tygryski wybrały się na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny. Spacerując dzieci wsłuchiwały się w śpiew ptaków, podziwiały w trawie kolorowe krokusy oraz oglądały z bliska pąki pojawiające się na drzewach i krzewach.

Strój ludowy z naszego regionu

Dn. 30/01/2020 odbyły się warsztaty z rodzicami pt. "Strój ludowy naszego regionu". Dzieci z pomocą rodziców wykonały strój Mazowszanki.

„Kolory jesieni”
malowanie na folii

Dn. 18/11/2019 Tygryski z wielką uciechą wzięły udział w zabawie plastycznej – malowały na folii. Zabawa przekształciła się w wielozmysłowe pole doświadczalne oraz okazję do artystycznych uniesień. Malowanie na folii dostarczyło dzieciom wiele bodźców: dotykowych, słuchowych i wzrokowych. Było również okazją do ćwiczeń motoryki małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz kreatywności. Zabawa w pełni pozwoliła rozwinąć potencjał twórczy małych artystów.

A. Spinek

Kasztanowe ludki
Kasztanowe ludki

Dn. 18.10 w grupie Tygrysków odbyły się warsztaty z rodzicami. Dzieci z niewielką zrobiły kasztanowe ludki z kasztanów, szyszek, żołędzi i liści. Tygryski wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Dziękujemy mamie Michaliny, mamie Eryka i mamie Jasia za udział w zajęciach.

A. Spinek

Cała polska Czyta dzieciom

W Tygryskach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaproszeni goście odwiedzają swoje pociechy i czytają krótkie książeczki lub bajki. Dzieci są bardzo zadowolone i dumne ze swoich rodziców. Dziękujemy Mamom: Eryka, Michaliny i Marysi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do udziału w akcji.

A. Spinek

Dzień Chłopaka

30.09 w grupie Tygryskow uroczyście obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Towarzyszyła nam wesoła muzyka, zabawy z chustą animacją, zagadki i konkursy. Chłopcy otrzymali od dziewczynek laurki i prezenty.

M. Idzikowska

KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl