Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++

RADA RODZICÓW
Rada rodziców jest jednym z organów przedszkola,

reprezentowanym przez rodziców dzieci naszego przedszkola. Rada jest powoływana

do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jego

statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.


Szanowni Rodzice !


Informujemy, że na posiedzeniu Rady Rodziców w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie
podjęto uchwałę dotyczącą wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców
w roku szkolnym  2020/2021.


Ustala się stawkę wpłat na fundusz Rady Rodziców w kwotach:

- 40,00 zł. - na czas pandemii COVID – 19,

- 50,00 zł.-  po ustaniu reżimu sanitarnego

z możliwością indywidualnego zwiększenia – darowizny  lub zmniejszenia wpłaty – trudna sytuacja materialna rodziców, rodzina wielodzietna.

Prosimy o wpłaty składek do 10 dnia każdego miesiąca (od września)


Nowy numer rachunku bankowego Rady Rodziców :


Nr 78 9291 0001 0220 1568 2000 0010 Z funduszu Rady Rodziców finansowane są wszystkie odbywające się w przedszkolu :

- teatrzyki ,

– koncerty,

– wycieczki,

– akompaniament do rytmiki,

– prezenty gwiazdkowe, oraz inne wydarzenia i atrakcje dla dzieci.


Skład Rady Rodziców:


Przewodnicząca:  Muszyńska Anna

Zastępca:  Milewczyk Marta

Sekretarz:  Szotowicz Kornelia

Skarbnik:  Jakubiuk Joanna, Ławińska Małgorzata

Komisja rewizyjna: Federowicz Joanna, Placek Ewa

Członkowie:  Margas Sylwia, Szymborska Aleksandra, Wesołowska Karolina, Falkowska Renata

KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl