Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++

RADA RODZICÓW
Rada rodziców jest jednym z organów przedszkola,

reprezentowanym przez rodziców dzieci naszego przedszkola. Rada jest powoływana

do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jego

statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.


Szanowni Rodzice !


Informujemy, że na posiedzeniu Rady Rodziców w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie


podjęto uchwałę dotyczącą wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców


w roku szkolnym  2023/2024.


Ustala się stawkę wpłat na fundusz Rady Rodziców w kwotach:

- 70,00 zł. 

z możliwością indywidualnego zwiększenia – darowizny  lub zmniejszenia wpłaty – trudna sytuacja materialna rodziców, rodzina wielodzietna.

Prosimy o wpłaty składek do 10 dnia każdego miesiąca (od września)


Nowy numer rachunku bankowego Rady Rodziców :


Nr 78 9291 0001 0220 1568 2000 0010 Z funduszu Rady Rodziców finansowane są wszystkie odbywające się w przedszkolu :

- teatrzyki ,

– koncerty,

– wycieczki,

– akompaniament do rytmiki,

– prezenty gwiazdkowe, oraz inne wydarzenia i atrakcje dla dzieci.


Skład Rady Rodziców:


Przewodniczący:   Kończak Jakub

Zastępca:  Rolek-Nowakowska Dominika

Sekretarz: Pieńkowska Marta

Skarbnik:  Siłaczuk Dawid, 

Komisja rewizyjna: Chojnacka Natalia, Urban Sylwia,

Członkowie: Garbaczewska Agnieszka, Martys-Pawlik Justyna, Krajewska Anna, Besser Katarzyna,

Ciborek Małgorzata, Federowicz Joanna.


KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl