Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++


 

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci

na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?
D. Beisser

 Kadra Słonecznego Przedszkola to zespół młodych ale i doświadczonych, pełnych pasji i zaangażowania   nauczycieli,
 specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój dzieci oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.
 Tworzy ją grupa 
wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi, którzy   posiadają
 pełne kwalifikacje, uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i   szkolenia.

 Swoją pasją i zaangażowaniem inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych   talentów.
 Stosując różnorodne, innowacyjne metody nauczania codziennie dbają o rozwój duchowy, emocjonalny i   intelektualny dzieci,
 co stanowi bazę do dalszej edukacji. Entuzjazm, kwalifikacje i bogaty warsztat pracy gwarantują wychowanie i   nauczanie na najwyższym poziomie. Bardzo ważne jest dla nas, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się   bezpieczne, radosne
 i „ciekawe świata”. Staramy się tworzyć miłą, ciepłą atmosferę, która sprawia, że każde dziecko czuje się
 u nas jak w domu.

 Zapewniamy także fachową opiekę dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opiniami i orzeczeniami o potrzebie   kształcenia specjalnego.

 Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, psycholog, nauczyciel wspomagający oraz   profesjonalni instruktorzy kursów dodatkowych: zajęć umuzykalniających i języka angielskiego.

 W Przedszkolu nr 3 w Brwinowie zatrudnieni są także pracownicy admninistracyjno – obsługowi, bez których

 funkcjonowanie przedszkola jest niemożliwe. Głównym zadaniem każdego pracownika jest zapewnienie pełnego

 bezpieczeństwa powierzonym opiece wychowankom. W związku z tym każdego pracownika zatrudnionego w

 przedszkolu musi cechować umiejętność przewidywania, zapobiegania, wyobraźnia oraz świadoma odpowiedzialność.


 Naszym wspólnym celem jest:


- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,


- kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem

  oraz możliwościami,


- nauczenie dzieci pracy w grupie, kreatywności , samodzielności


  w zdobywaniu wiedzy i codziennym funkcjonowaniu,


- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie,


- zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków w przedszkolu,


- współpraca z rodzicami, opiekunami i środowiskiem.


 Dyrektor – Ewa Przybylik Intendent – Mariola Szczepańska Referent – Małgorzata Pawińska


 Kadra Pedagogiczna:


 MONIKA GALUS

 MARTA MODZELEWSKA

  ANNA KILJAŃSKA

  BEATA DUDZIŃSKA

  EWA PRZYBYLIK

 MARTA IDZIKOWSKA

 

 

 


 Personel obsługowy:


 

Nauczycielkom pomagają, o czystość i porządek w grupach dbają Panie:

MARTA SKONIECZNA

ANNA GAWROŃSKA

BEATA JARYCZEWSKA

MAŁGORZATA WAGNER

MONIKA KŁYS

RENATA GROTKOWSKA

 


 Pełnowartościowe , pyszne i zdrowe posiłki przygotowują:

 DOMINIKA KRAKOWIAK

EWA ZIELIŃSKA

JUSTYNA ANGELUS