Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++
Rada rodziców

Konkurs - Zabawka ekologiczna

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego „Zabawka ekologiczna”

 

Cele konkursu:

·         promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych,

·         uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,

·         pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

·         rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków,

·         rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

·         rozwijanie zdolności manualnych,

·         wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych,

·         poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.Warunki konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup Przedszkola nr 3 w Brwinowie.

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla     użytkownika.

3. Prace należy sfotografować i przesłać na adres e-mail: słoneczne-przedszkole@idsl.pl  wraz z opisem ( imię i nazwisko, wiek dziecka i nazwa grupy,     oraz  dołączenie (jeśli to konieczne) instrukcji obsługi tej zabawki).

4. Termin nadsyłania prac – środa, 08.04.2020r.

5. Ogłoszenie wyników konkursu – 09.04.2020r.


KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl