Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++


Statut jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola

i fundamentalne zasady jego działania.

Niezbędne postanowienia statutu wynikają bezpośrednio

z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


http://sloneczneprzedszkole3.pl/images/dok/statut-przedszkola-nr-3-w-brwinowie-1.pdf

KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl