Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++

Ramowy rozkład dnia

Słoneczne Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.00

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00


Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6:30 - 8:30
Rozmowy indywidualne i zespołowe, zabawy samorzutne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę oraz ćwiczenia poranne
8.30 – 9.00
Śniadanie
9.00 – 9.30
Zajęcia dydaktyczne
9.30 – 11.00
Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczycielkę, samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna i badawcza. W starszych grupach drugie zajęcie dydaktyczne
11.00 -12.00
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
12.00 -12.30
Obiad
12.30 – 14.30
Dzieci młodsze – leżakowanie Dzieci starsze – odpoczynek, zajęcia relaksacyjne
14.30 – 15.00
Podwieczorek
15.00 -17.00
Zabawy ruchowe oraz zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, oddziaływania nauczycielki utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka
KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl