Psycholog

Psycholog

Joanna Kąkol

pracuje w przedszkolu:
Wtorek: 6.30- 7.00
               8.00-12.00

Środa:  6.30-13.00
             12.30-17.00

Do zadań psychologa należy:

– diagnozowanie stopnia rozwoju dziecka,

– prowadzenie zajęć wyrównawczych,

– współpraca z rodzicami i nauczycielami,

– udzielanie wskazówek wspomagających oddziaływania wychowawcze.