Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego w Przedszkolu nr 3

w Brwinowie,  jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków

z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji

polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Plan nadzoru pedagogicznego zawiera:

- tematykę i plan kontroli,

- plan ewaluacji wewnętrznej – obszary ewaluacji, organizacja, harmonogram,

- plan monitorowania - przebiegu i skuteczności działań podejmowanych przedszkolu,

- organizację wspomagania nauczycieli,

- plan posiedzeń Rady Pedagogicznej,

- plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i Rady Pedagogicznej,

- plan i tematykę obserwacji,

- organizację pracy zespołów nauczycielskich –zadania i skład osobowy,

- inne zadania dyrektora wykonywane w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego.


http://sloneczneprzedszkole3.pl/images/dok/plan-nadzoru.pdf

KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl