Opłaty

Opłaty

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

* Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest
w godzinach 8.00 – 13.00

* Godziny płatne to czas pobytu dzieci w przedszkolu

w godzinach 6.30 – 8.00 i 13.00 – 17.00

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad podstawę programową,

to ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu, pomnożona przez stawkę godzinową – 1zł/h.

Stawka żywieniowa dzienna – 7,20 zł.

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE

UISZCZANA Z DOŁU DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

NA PODANE KONTO PRZEDSZKOLA

94 9291 0001 0097 6767 2000 0010