Logopeda

Logopeda

Agnieszka Kidzińska


Pracuje z grupą dzieci  3, 4 i 5-letnich:
Poniedziałek:  8.00- 14.00
Środa: 13.00- 17.00

Czwartek:  8.00-16.00

– diagnoza wad wymowy dzieci z przedszkola, zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców,

– prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad wymowy,

– współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń.

Artykuł: Gdy dziecko nie mówi r