Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++


 
                                                                          

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci

na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?
                                                        D. Beisser

Kadra Słonecznego Przedszkola to zespół młodych ale i doświadczonych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli,specjalistów którzy dbają o wszechstronny rozwój dzieci oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Tworzy ja grupa wykształconych, ambitnych twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi, którzy posiadają pełne kwalifikacje, uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

Swoją pasją i zaangażowaniem inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania i poznawania własnych talentów. Stosując różnorodne, innowacyjne metody nauczania, codziennie dbają o rozwój duchowy i emocjonalny dzieci, co stanowi bazę do dalszej edukacji. Entuzjazm, kwalifikacje i bogaty warsztat pracy gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Bardzo ważne jest dla nas, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i ,,ciekawe świata". Staramy sie tworzyć ciepłą, miłą atmosferę, która sprawia, że każde dziecko czuje się u nas jak w domu.


Zapewniamy także fachową opiekę dzieciom ze specjalnymi potzrbami edukacyjnymi, opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.


Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, psycholog, nauczyciel wspomagający oraz profesjonalni instruktorzy kursów dodatkowych: zajęć umuzykalniających i języka angielskiego.

W Przedszkolu nr 3 zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi, bez których funkcjonowanie przedszkola jest nie możliwe. Głównym zadaniem każdego pracownika jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa powierzonym opiece wychowankom. W zwiazku z tym każdego pracownika zatrudnionego w przedszkolu musi cechować umiejętność, przewidywania, zapobiegania, wyobraźnia oraz świadoma odpowiedzialność.


Naszym wspólnym celem jest:


-przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

-kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami,

-nauczanie dzieci pracy w grupie, kreatywności,samodzielności w zdobywaniu wiedzy i codziennym   funkcjonowaniu,

-dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie,

- zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków w przedszkolu,

-współpraca z rodzicami, opiekunami i środowiskiem.
DYREKTOR - EWA PRZYBYLIKINTENDENT - MARIOLA SZCZEPAŃSKA
REFERENT - MAŁGORZATA PAWIŃSKA
KADRA PEDAGOGICZNA:


NINA BUNIOWSKA

MONIKA GALUS

MARTA MODZELEWSKA

ANNA KILJAŃSKA

BEATA DUDZIŃSKA

MARTA IDZIKOWSKA
PERSONEL OBSŁUGOWY:


NAUCZYCIELKOM POMAGAJĄ, O CZYSTOŚC I PORZĄDEK W GRUPACH DBAJĄ PANIE:


MARTA SKONIECZNA

ANNA GAWROŃSKA

BEATA JARYCZEWSKA

RENATA GROTKOWSKA

MONIKA KŁYS

MAŁGORZATA WAGNER
PEŁNOWARTOŚCIOWE, PYSZNE I ZDROWE POSIŁKI PRZYGOTOWUJĄ:


DOMINIKA KRAKOWIAK

EWA ZIELIŃSKA

JUSTYNA ANGELUS