Kadra

Kadra

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny                   i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym

Nasze przedszkole tworzy zespół zaufanych oraz oddanych edukacji przedszkolnej specjalistów, którzy realizują program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każdą grupą Dzieci opiekuje się dwóch specjalistów- wychowawców.  Dodatkowo Dzieci otoczone są opieką innych specjalistów, takich jak: logopeda oraz psycholog.

Dyrektor Ewa Przybylik
Zastępca dyrektora – Katarzyna Jabłonowska
Intendent – Mariola Szczepańska

Kadra Pedagogiczna:

Małgorzata Olejniczak
Katarzyna Gawrońska
Katarzyna Jabłonowska
Henryka Garstka
Beata Dudzińska
Anna Spinek
Agnieszka Mioduszewska
Marta Idzikowska
Jadwiga Sitnik

Personel obsługowy:
O czystość i porządek w grupach dbają Panie:
Aleksandra Woźniak
Anna Gawrońska
Beata Jaryczewska
Aneta Przybylska
Małgorzata Wagner
Monika Kłys

Pełnowartościowe , pyszne i zdrowe posiłki przygotowują:
Dominika Krakowiak
Barbara Olejniczak
Ewa Zielińska

O sprzęt techniczny w salach i ogrodzie dba:
Wojciech Zieliński

Pomoc specjalistyczna:
Logopeda – Agnieszka Kidzińska
 Psycholog – Joanna Kąkol