Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++
Rada rodziców

Ważne - oświadczenie...

UWAGA

 

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola nr 3 w Brwinowie
na rok szkolny 2020/2021, jeśli chcą aby Burmistrz zapewnił dziecku miejsce w przedszkolu, proszeni są o złożenie „
oświadczenia o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert”. Druk oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola. Wypełniony druk (skan lub czytelne zdjęcie) można przesłać na adres mailowy przedszkola: sloneczne-przedszkole@idsl.pl, lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przed przedszkolem,
 w nieprzekraczalnym terminie
do 8 maja 2020 r.

 

Ewa Przybylik


Plik do pobrania - http://sloneczneprzedszkole3.pl/images/dok/potwierdzenie-woli-gmina--2020.docx

KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl